M       I       N       I       S       T       R       I       E       S
E V E N I N G
O F   P R A Y E R
m i n i s t r y

t  h  e     s  e  r  v  i  c  e     o  r     f  u  n  c  t  i  o  n  s     o  f     a  n     o  r  g  a  n  i  z  a  t  i  o  n
S P I R I T U A L   G R O W T H   M I N I S T R I E SS E R V I C E   M I N I S T R I E SY O U T H   M I N I S T R I E S